7600 mp Deleni 8 km de Vaslui 1500 eur, langa sat 2000 eur


6600 mp Deleni despartiti de drum 3000+3600mp,la 150 ml de sat si utilitati, 8 km de Vaslui ideal pt livada, orientare sud est, vie, etc la numai 2000 eur cu inatbulare si toate actele pregatite de vanzare+ 1000 mp intabulati bonus